[Tháng 9] Những nhà tư tưởng lỗi lạc

Fukuzawa Yukichi sớm nhận ra giáo dục chính là chìa khóa duy nhất để mở cánh cửa văn minh, tạo nền tảng thúc đẩy Nhật Bản phát triển, kết hợp những ưu điểm của phương Tây và phương Đông, giúp con người hài hòa trong mối quan hệ xã hội với tinh thần trách nhiệm và kỷ luật cao. Gần 40 năm sau đó, chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh cũng vận động cải cách với tư tưởng “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”, đề cao con đường cải tổ giáo dục và văn hóa, ủng hộ công cuộc Duy Tân để phá bỏ lối mòn trong suy nghĩ người Việt.

Cùng Nhật Ngữ Tâm Việt nhâm nhi những thiên sách về hai nhà tư tưởng lỗi lạc này để chiêm nghiệm thêm về cuộc đời của họ nhé!

Sách: Phúc ông tự truyện – Fukuzawa Yukichi

Sách: Phan Châu Trinh: Người khởi xướng dân quyền – Vu Gia

Xem thêm chủ đề các tháng khác