Kỹ sư xanh, kỹ sư 4.0

Là chương trình do Viện Nghiên cứu và Đào tạo Tâm Việt thực hiện nhằm hỗ trợ nguồn lao động kỹ thuật công nghệ trong nước tham gia các chương trình học thực tiễn kết hợp với Nhật Bản để chuyển đổi thành nguồn lao động xanh trong nước.
Chương trình kỹ sư xanh được thực hiện bắt đầu từ một đề bài chuyển đổi của các doanh nghiệp trong nước để lựa chọn các ứng cử viên phù hợp tham gia chương trình và trải qua các khóa học ở Việt Nam và Nhật Bản kết hợp với các chuyến thực địa. Các kỹ sư tham gia chương trình được yêu cầu hoàn thành một đề án để trả lời đề bài chuyển đổi được các doanh nghiệp đặt ra ban đầu và có cơ hội được tuyển dụng vào vị trí quan trọng tại các tổ chức để thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh.

TÂM VIỆT GROUP

Nhật Bản: 303, Taigaa Bldg.,
Tenjinbashi 3 – 1 – 39 Kita Ward,
Osaka City, 530 – 0041 Japan

Việt Nam: 399 Lũy Bán Bích, Phường Hiệp Tân,
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: (+84) 936 1900 66
Email: info@tvg.edu.vn