Hệ sinh thái

Hệ sinh thái Tâm Việt Group

HỆ SINH THÁI TÂM VIỆT GROUP

Từ những ý tưởng đơn giản ban đầu tại đất nước Nhật Bản đã dẫn dắt những sáng lập viên của Tâm Việt đi một chặng đường dài dọc theo hành trình phát triển nguồn nhân lực Việt để có được thương hiệu Tâm Việt Group ngày hôm nay. Chúng tôi nhìn ra nhu cầu có được một hệ sinh thái hoàn chỉnh và vững mạnh để thúc đẩy các thế hệ người Việt Nam bước lên những bậc thang sự nghiệp cao hơn cả về số lượng lẫn chất lượng.

Để xây dựng được một hệ sinh thái Giáo dục hiệu quả cho người Việt, chúng tôi xem chính mình là những hạt mầm tri thức nhỏ bé đầu tiên và cần tận dụng cả nội lực và ngoại lực để có thể gia tăng quy mô của những hạ tầng, nhân tố và ưu thế đối với các tác động đến yếu tố con người. Hệ sinh thái Tâm Việt Group hoàn chỉnh có thể được nhìn nhận dưới ba góc độ chính:

Về nội bộ Tâm Việt Group, chúng tôi lấy hoạt động nghiên cứu, đào tạo và tư vấn làm giá trị gốc để có thể kiến tạo các hạ tầng lõi bao gồm hệ thống triết lý giáo dục, giá trị văn hóa sư phạm, đặc điểm phẩm chất và năng lực của đội ngũ giáo viên, nhân viên và các sản phẩm giáo dục đào tạo không chỉ đề cao tính chất khoa học và hàn lâm mà còn chú trọng gắn chặt với điều kiện và bối cảnh thực tiễn của thị trường lao động.

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Tâm Việt là tổ chức đảm nhiệm vai trò kiến tạo hạ tầng lõi về tri thức và phương pháp giáo dục đào tạo để các tổ chức trong hệ thống có nhiệm vụ đưa các giá trị này đến với nguồn nhân lực Việt Nam thông qua các kênh giáo dục, đào tạo, hỗ trợ khác nhau bao gồm Trường học, Công ty Giáo dục, Công ty tư vấn phát triển nguồn nhân lực,…

Về quan hệ đối tác để tạo thêm tác động ngoại lực, chúng tôi muốn chia sẻ hạ tầng mềm của mình là những giá trị lõi về giáo dục đào tạo đã được dày công nghiên cứu đến với các đối tác uy tín bên ngoài bao gồm các tổ chức giáo dục, các doanh nghiệp và các cá nhân có tâm huyết với giáo dục và nguồn nhân lực Việt. Từ đó, sự phát triển sẽ không bị giới hạn bởi nguồn lực hiện hữu mà có thể tạo cơ hội cho cộng đồng cùng chung tay sử dụng các nguồn lực khác nhau để cùng tạo dựng hệ sinh thái giáo dục chung nhằm đem lại hiệu quả chuyển đổi và phát triển tối ưu nhất cho nhân lực Việt.

Việc hợp tác đối tác được Tâm Việt Group thực hiện trên tinh thần tôn trọng, bình đẳng và luôn quan tâm đến lợi ích của nhau và trách nhiệm chung đối với cộng đồng và xã hội.

Về góc độ tương tác với đối tượng chính là nhân lực Việt, chúng tôi nỗ lực xây dựng hệ thống nội bộ và tác động đến các đối tác để năng cao tính nhận diện về sự hiểu biết đúng và đủ hệ sinh thái giáo dục không chỉ ở góc nhìn không gian mà còn là đặc điểm phát triển theo thời gian. Các cấu phần hệ sinh thái giáo dục của Tâm Việt Group phải có tác dụng vun đắp và duy trì liên tục trong suốt quá trình phát triển của một con người ngày từ giai đoạn tiền thai kỳ cho đến khi trưởng thành, gia nhập vào thị trường lao động và có những bước thăng tiến trong sự nghiệp.

Việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ của Tâm Việt Group được thực hiện xuyên suốt và liên tục trong từng chặng đường phát triển và xuyên suốt cuộc đời của nhân lực Việt. Tâm Việt Group định nghĩa việc học luôn diễn ra ở khắp mọi nơi chứ không đóng khung trong bốn bức tường của trường học và không chỉ là vai trò của đội ngũ giáo viên.