Kỹ năng – Tư duy 4.0

Kỹ năng – Tư duy 4.0 là nhóm kỹ năng được thiết kế giúp nâng cao năng lực thích ứng với các mô thức kinh tế xã hội mới và tham gia kiến tạo thế giới tương lai. Chương trình học Kỹ năng – Tư duy 4.0 do Viện Nghiên cứu và Đào tạo Tâm Việt thiết kế và giảng dạy bao gồm ba cấp độ chính:
(1) Cấp Nguyên Sinh;
(2) Cấp Trung Sinh;
(3) Cấp Tân Sinh.

Giáo trình và phương pháp dạy dưa trên việc đánh giá các tác động của 3 yếu tố:

  • Cuộc Cách mạng công nghệ 4.0;
  • Biến đổi khí hậu và đặc điểm thế giới VUCA
  • Tích hợp vào các nền tảng tri thức hiện hữu để đưa ra các dự báo mức độ thay đổi kinh tế xã hội, từ đó bổ sung các năng lực tư duy – kỹ năng cần thiết cho nguồn nhân lực đáp ứng bối cảnh mới.

 

Nội dung sản phẩm Tư duy – Kỹ năng 4.0: Tải về

TÂM VIỆT GROUP

Nhật Bản: 303, Taigaa Bldg.,
Tenjinbashi 3 – 1 – 39 Kita Ward,
Osaka City, 530 – 0041 Japan

Việt Nam: 399 Lũy Bán Bích, Phường Hiệp Tân,
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: (+84) 936 1900 66
Email: info@tvg.edu.vn