Kỹ năng – Tư duy 4.0

Kỹ năng – Tư duy 4.0 là nhóm kỹ năng được thiết kế giúp nâng cao năng lực thích ứng với các mô thức kinh tế xã hội mới và tham gia kiến tạo thế giới tương lai. Chương trình học Kỹ năng – Tư duy 4.0 do Viện Nghiên cứu và Đào tạo Tâm […]

Trắc nghiệm hướng nghiệp

Trắc nghiệm hướng nghiệp được xây dựng ngẫu nhiên thông qua lựa chọn bộ ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hướng nghiệp của Tâm Việt Group được xây dựng dựa trên cơ sở các nghiên cứu hướng nghiệp của Nhật Bản, Châu Âu và tổ chức Liên hiệp quốc, Ngân hàng Thế Giới. Đối tượng […]