[Tháng 7] Sự tích ngày Tanabata – Lễ thất tịch của Nhật Bản

Tìm hiểu về nguồn gốc, sự tích của ngày Tanabata – ngày lễ thất tịch của Nhật Bản bằng song ngữ Việt – Nhật qua video bên dưới đây:

Xem thêm chủ đề các tháng khác