[Tháng 6] – Cuộc phiêu lưu của viên bi

Cuộc phiêu lưu của viên bi trên hành trình từ Việt Nam sang Nhật Bản đã trải qua như thế nào? Mời bạn theo dõi chùm ảnh trong bài nhé!

cuộc phiêu lưu của viên bi 1

 

cuộc phiêu lưu của viên bi 2

cuộc phiêu lưu của viên bi 3

cuộc phiêu lưu của viên bi 4

cuộc phiêu lưu của viên bi 5

cuộc phiêu lưu của viên bi 6

cuộc phiêu lưu của viên bi 7

Xem thêm chủ đề các tháng khác