[Tháng 4] Lưu giữ nét đẹp truyền thống trên chiếc Áo dài và Kimono

Áo dài và Kimono đều mang vẻ đẹp truyền thống đặc biệt của hai quốc gia. Vậy điểm đặc biệt riêng của những chiếc áo này là gì?

Ảnh 1

ảnh 2

ảnh 3

ảnh 4

ảnh 5

ảnh 6

Xem thêm chủ đề các tháng khác