[Tháng 12] Danh tửu quốc gia

Rượu Sake và rượu Bàu Đá là hai danh tửu vô cùng được yêu thích. Khám phá nguyên liệu và cách làm hai loại rượu này tại hai quốc gia nhé!

danh tửu việt nhật 1

danh tửu việt nhật 2

danh tửu việt nhật 3

danh tửu việt nhật 4

danh tửu việt nhật 5

danh tửu việt nhật 6

danh tửu việt nhật 7

Xem thêm chủ đề các tháng khác