[Tháng 10] Khám phá cuộc sống của người cao tuổi Việt – Nhật

Tìm hiểu đặc điểm và nét riêng biệt của người cao tuổi ở tại Việt Nam và Nhật Bản và vai trò của người cao tuổi đối với hai quốc gia.

tuổi xế chiều 1

tuổi xế chiều 2

tuổi xế chiều 3

tuổi xế chiều 4

tuổi xế chiều 5

tuổi xế chiều 6

tuổi xế chiều 7

tuổi xế chiều 8

Xem thêm chủ đề các tháng khác