Hội thảo: Kinh tế tuần hoàn bền vững với những cơ hội và thách thức đến từ Kinh tế và Môi trường

Chương trình Hội thảo – Toạ đàm với với chủ đề “Lộ trình xây dựng nền kinh tế tuần hoàn bền vững đến năm 2030 và tương lai” đã được tổ chức tại trung tâm thương mại quốc tế Bình Dương từ ngày 22 đến 24.11.2023. Đây là chuỗi sự kiện quốc tế thuộc khuôn khổ chương trình Vietnam Expo 2023, chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo các cơ quan ban ngành nhà nước, doanh nghiệp và tổ chức xã hội trong và ngoài nước.

Cô Trần Hương Giang, Giám đốc chuyên môn Viện Nghiên cứu và Đào tạo Tâm Việt (TVI), Tâm Việt Group (TVG), đã có bài trình bày với chủ đề “Những thách thức và cơ hội giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường”, đây cũng là chủ đề nghiên cứu của TVI trong thời gian qua hướng đến việc xây dựng các chương trình hợp tác giáo dục đào tạo và hướng nghiệp liên quan đến chuyển đổi lao động xanh.

Trong phần trình bày của đại diện TVG, Cô Hương Giang có dẫn giải sự thay đổi các mô thức kinh tế trong mối quan hệ tương tác với môi trường qua các giai đoạn phát triển khác nhau của thế giới để lý giải cho thực trạng thay đổi các thể chế cũng như các điều kiện sản xuất kinh doanh và thương mại quốc tế hiện nay.

Đại diện TVG cũng đưa ra những đánh giá chiến lược phát triển cho Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp trong nước nói riêng trước bối cảnh toàn cầu thay đổi do tác động của biến đổi khí hậu, sự xuất hiện của các công nghệ đến từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và những hậu quả suy thoái kinh tế hậu Covid cũng như yêu cầu chuyển đổi sang nền kinh tế tri thức trong thiên niên kỷ thứ 3.

Trong các nội dung trình bày của mình, TVG nhấn mạnh vai trò của nguồn nhân lực đối với mục tiêu chuyển đổi này cần đi kèm với chương trình học tập gắn liền với thực tiễn hay “learning by doing” vì môi trường học tập thực tiễn cho phép người lao động được trau dồi kiến thức toàn diện một cách thích ứng và giúp các tổ chức xây dựng văn hóa học và tự học trong nội bộ.

TVG đang nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động học tập thực tiễn thông qua các chương trình thực tập, làm việc tại Nhật Bản, nơi các lao động có cơ hội chuyển đổi năng lực lên các phân khúc cao hơn, tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn theo hướng thích ứng với chuỗi giá trị toàn cầu và sự thay đổi của bối cảnh kinh tế xã hội chung trước các tác động.

Tham khảo thêm