Tuyển dụng

Ngày 08 tháng 10 năm 2022

Tuyển Dụng Giáo Viên Dạy Tiếng Nhật Part-Time

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Đứng lớp giảng dạy theo phương pháp và nội dung…

Ngày 04 tháng 10 năm 2022

Tuyển dụng Trưởng Phòng Kinh Doanh

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tham mưu cho ban lãnh đạo về chiến lược kinh…

Ngày 04 tháng 10 năm 2022

Tuyển dụng Trưởng Phòng Marketing

MÔ TẢ CÔNG VIỆC   – Xây dựng kế hoạch Marketing định kỳ theo tháng, quý,…

Ngày 04 tháng 10 năm 2022

Tuyển dụng Tư Vấn Tuyển Sinh Tiếng Nhật

MÔ TẢ CÔNG VIỆC   – Thực hiện công tác giao lưu, gặp gỡ tiếp xúc…

Ngày 26 tháng 08 năm 2021

Tuyển dụng Nhân viên Marketing Tổng hợp

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lên kế hoạch tổng hợp và thực hiện các chương trình…

Ngày 26 tháng 08 năm 2021

Tuyển dụng Chuyên viên Nhân sự tổng hợp

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 1. Tuyển dụng – Tham gia công tác định biên nhân…

Ngày 26 tháng 08 năm 2021

Tuyển dụng Nhân viên Media

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Trực tiếp lên kế hoạch, nội dung, triển khai việc…

Ngày 26 tháng 08 năm 2021

Tuyển dụng Nhân viên Thiết kế

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Lên ý tưởng, nội dung và thiết kế hình ảnh…

Ngày 09 tháng 08 năm 2021

Tuyển dụng Nhân viên Tư vấn

Đào tạo các học viên trong khóa học, trong đó đặc biệt là đào tạo…

Ngày 09 tháng 08 năm 2021

Tuyển nhân viên Digital Marketing

Đào tạo các học viên trong khóa học, trong đó đặc biệt là đào tạo…