Chuyến thăm và làm việc của phái đoàn tỉnh Đồng Tháp tại văn phòng Tâm Việt Group kỳ vọng mở ra cơ hội chuyển đổi nguồn nhân lực ĐBSCL

Ngày 16/1/2024, Tâm Việt Group hân hạnh được đón tiếp đoàn Sở Lao động – Thương binh & Xã hội cùng đại diện lãnh đạo các trường của tỉnh Đồng Tháp ghé thăm và tham luận, phân tích, nhằm cùng tìm ra định hướng phát triển nguồn nhân lực bền vững và hiệu quả hướng đến thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh Đồng Tháp phát triển đúng định hướng quy hoạch 2021-2030 tầm nhìn 2050.