Kế hoạch nhân sự

Nguồn nhân lực quyết định phần lớn đến hiệu quả hoạt động và sự thành công của một tổ chức, do đó, kế hoạch nhân sự là một trong những nội dung mà các doanh nghiệp cần chú trọng xây dựng, rà soát và cập nhật thường xuyên.
Viện Nghiên cứu và Đào tạo Tâm Việt cung cấp dịch vụ hỗ trợ đánh giá tính tương thích của nguồn nhân lực so với hoạt động và chiến lược của một tổ chức, từ đó lên kế hoạch điều hành, bổ sung, luân chuyển nguồn nhân lực và hỗ trợ hoạt động tuyển dụng các ứng viên phù hợp cho các tổ chức.

TÂM VIỆT GROUP

Nhật Bản: 303, Taigaa Bldg.,
Tenjinbashi 3 – 1 – 39 Kita Ward,
Osaka City, 530 – 0041 Japan

Việt Nam: 399 Lũy Bán Bích, Phường Hiệp Tân,
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: (+84) 936 1900 66
Email: info@tvg.edu.vn