Học bổng Nhật Ngữ

Học bổng Nhật Ngữ bao gồm các chương trình tài trợ nguồn tài chính cho các đối tương học có hoàn cảnh khó khăn nhưng có ý chí vươn lên, muốn tham gia các khóa học Nhật Ngữ tại Trường Nhật Ngữ Tâm Việt để ,mở ra các hướng phát triển tương lai .
Tâm Việt Group sẽ cấp gói tài trợ học phí cho người học trên cơ sở thẩm định năng lực tài chính, đánh giá khả năng tạo tác động tích cực đến xã hội, mức độ khả thi và tiềm năng mở ra các cơ hội khi tham gia học Nhật Ngữ của đối tương đề xuất xin học bổng.

TÂM VIỆT GROUP

Nhật Bản: 303, Taigaa Bldg.,
Tenjinbashi 3 – 1 – 39 Kita Ward,
Osaka City, 530 – 0041 Japan

Việt Nam: 399 Lũy Bán Bích, Phường Hiệp Tân,
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: (+84) 936 1900 66
Email: info@tvg.edu.vn