Học bổng du học

Học bổng du học bao gồm các chương trình tài trợ nguồn tài chính cho các đối tương học có hoàn cảnh khó khăn nhưng có ý chí vươn lên, muốn tham gia các chương trình du học của Tâm Việt để mở ra các hướng phát triển tương lai .
Trên cơ sở hợp tác với các tổ chức quốc tế, Tâm Việt Group là đại diện tiếp nhận và tham gia sàng lọc, đánh giá và kết nối các cơ hội học bổng du học giữa các đối tượng người Việt có nguyện vọng và chính phủ, quỹ đầu tư và các tổ chức có chương trình học bổng phù hợp tại các quốc gia có chương trình du học mà Tâm Việt giới thiệu.

TÂM VIỆT GROUP

Nhật Bản: 303, Taigaa Bldg.,
Tenjinbashi 3 – 1 – 39 Kita Ward,
Osaka City, 530 – 0041 Japan

Việt Nam: 399 Lũy Bán Bích, Phường Hiệp Tân,
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: (+84) 936 1900 66
Email: info@tvg.edu.vn