Học bổng Đồng hành

Học bổng Đông Hành do Viện Nghiên cứu và Đào tạo Tâm Việt thành lập dựa trên các nguồn lực tài chính huy động từ các nhà tài trợ và các hoạt động xuất bản sách, đào tạo, tư vấn, nghiên cứu của Viện. Học bổng này hướng đến hỗ trợ các bạn học sinh phổ thông có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ để vượt qua các thách thức tài chính trong những thời điểm nhất định.
Học bổng Đồng hành sẽ được cấp đến các trường phổ thông tại các địa bàn có hoàn cảnh khó khăn cụ thể.

TÂM VIỆT GROUP

Nhật Bản: 303, Taigaa Bldg.,
Tenjinbashi 3 – 1 – 39 Kita Ward,
Osaka City, 530 – 0041 Japan

Việt Nam: 399 Lũy Bán Bích, Phường Hiệp Tân,
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: (+84) 936 1900 66
Email: info@tvg.edu.vn