Chiến lược kinh doanh

Chiến lược kinh doanh là tiền đề quan trọng giúp tổ chức vạch ra được lộ trình hoạt động một cách hiệu quả và bền vững. Các doanh nghiệp vừa đóng vai trò thị trường hấp thụ nguồn nhân lực vừa là trường học thực tiễn giúp các lao động trẻ rèn luyện bản thân và cống hiến các giá trị. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Tâm Việt cung cấp dịch vụ tư vấn và lập chiến lược, kế hoạch kinh doanh giúp các doanh nghiệp đạt được mục tiêu đã đề ra. Lập chiến lược kinh doanh bao gồm các hạng mục: Lập chiến lược và kế hoạch, lên chương trình hành động cụ thể, viết các chính sách nội bộ và đào tạo nguồn nhân lực về các chính sách, chiến lược và độ nhận diện thương hiệu.

TÂM VIỆT GROUP

Nhật Bản: 303, Taigaa Bldg.,
Tenjinbashi 3 – 1 – 39 Kita Ward,
Osaka City, 530 – 0041 Japan

Việt Nam: 399 Lũy Bán Bích, Phường Hiệp Tân,
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: (+84) 936 1900 66
Email: info@tvg.edu.vn