Báo cáo nguồn nhân lực và thị trường lao động

Để các tổ chức, doanh nghiệp, người lao động có đầy đủ thông tin nhằm đưa ra những quyết định phù hợp giúp tăng khả năng phối hợp hiệu quả, Công ty tư vấn và phát triển nguồn nhân lực Tâm Việt cung cấp các ấn phẩm báo cáo xoay quanh 3 chủ đề chính: Báo cáo Vốn con người; Báo cáo đánh giá thị trường lao động và Báo cáo chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực.
Các báo cáo được công bố định kỳ 6 tháng 1 lần hoặc khi có các biến động lớn cần được cập nhật liên tục.

TÂM VIỆT GROUP

Nhật Bản: 303, Taigaa Bldg.,
Tenjinbashi 3 – 1 – 39 Kita Ward,
Osaka City, 530 – 0041 Japan

Việt Nam: 399 Lũy Bán Bích, Phường Hiệp Tân,
Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: (+84) 936 1900 66
Email: info@tvg.edu.vn