Bản tin TVG Quý IV – 2023

Bản tin TVG Quý IV.2023 tựa cuốn nhật ký ghi lại những câu chuyện và sự kiện xoay quanh Tâm Việt trong năm vừa qua. Lướt qua từng con chữ, các bạn sẽ thấy được các hoạt động trong hệ sinh thái TVG theo dòng sự kiện, thêm hiểu thêm yêu các sản phẩm dịch vụ, ấn phẩm mà tất cả các thành viên TVG đã tạo ra. Nhìn thấy cả góc độ văn hóa công ty và cả đối tác Tâm Việt.